Świecki Zakon – przyrzeczenia definitywne

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego przeżywała 11 grudnia ważne wydarzenie. W czasie Mszy św. o godz. 11.00 sprawowanej przy ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej swoje przyrzeczenia definitywne złożyła Sylwia Noga od św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wspólnota przemyska istnieje nieprzerwanie od 1938 roku i stara się wiernie żyć duchowością karmelitańską.

Członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych uczestniczą w tym samym charyzmacie karmelitańskim razem z zakonnikami – karmelitami bosymi i siostrami karmelitankami bosymi – lecz przeżywają i realizują go zgodnie ze swoim stanem życia jako osoby świeckie, w stanie małżeńskim lub w stanie wolnym, także we wdowieństwie.

Świecki Zakon Karmelitów Bosych jest włączony w struktury i podlega zwierzchnictwu Zakonu Karmelitów Bosych. Wspólnoty świeckich karmelitów podlegają prawnie przełożonym karmelitańskich prowincji zakonnych, na terenie których się znajdują.