Rekolekcje

Prowadzimy działalność rekolekcyjną na terenie całego kraju.

Ewentualne propozycje – prosimy w tym zakresie kierować:

Karmelici Bosi
tel. 797907366