Bractwo św. Józefa

Od 28 października 2008 r. przy kościele i klasztorze karmelitów bosych w Przemyślu istnieje Bractwo św. Józefa reerygowane z istniejącego tutaj Bractwa od samego początku istnienia klasztoru, a którego działalność została przerwana przez zaborcę austriackiego 24 IV 1784 r. Wspomniane Bractwo jest grupą modlitewną skupiającą mężczyzn, co w przeszłości było cechą wyróżniającą duchowość karmelitańską, pośród działalności duszpasterskiej innych zakonów.

Idea odnowienia działalności męskiego Bractwa św. Józefa przy naszym ośrodku duszpasterskim w Przemyślu jest odpowiedzią na wołanie naszych czasów, by w obliczu postępującej laicyzacji społeczeństwa aktywować ludzi świeckich zarówno do pogłębiania osobistego życia religijnego, jak też bardziej konkretnego, czynnego propagowania wiary w swoich środowiskach.

Podstawowymi celami Bractwa są:
  • Poznawanie kultu św. Józefa w historii zakonu karmelitańskiego, zarówno w Polsce, jak i na świecie,
  • Pogłębione oddawanie czci św. Józefowi (czynny udział w nabożeństwach, pielgrzymkach do miejsc Jego czci),
  • Poznawanie Społecznej Nauki Kościoła, zwłaszcza w tematykach społecznych i rodziny,
  • Niesienie pomocy i modlitwa w intencjach ludzi znajdujących się w trudnościach moralnych i materialnych (ludzi pracy, chorych, samotnych, ubogich, uzależnionych).
Zainteresowanych mężczyzn serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Bractwem, a tym bardziej do przynależenia do naszej Grupy.