Na Karmel

Miesięcznik NA KARMEL powstał z inicjatywy śp. o. Bronisława Tarki OCD i On był redaktorem (zmarł w 2006 r.) a później kolejni redaktorzy to ojcowie: Andrzej Gut, Leszek Stańczewski, Paweł Ferko, Stefan Skórnóg, Piotr Krupa i Bogumił Wiergowski. Drukowany jest od listopada 1996 r.

Początkowa objętość 8 stron a w późniejszym okresie nawet do 28 stron. Nakład na początku 1000 egzemplarzy a obecnie w zależności od potrzeb. Wśród piszących – oprócz ojców – byli parafianie bądź sympatycy Karmelu, a stałymi współpracownikami są P.T.: o. dr Szczepan Praśkiewicz czy o. Paweł Ferko, a ponadto Edyta Pilska (Frombork), Alicja Kalinowska OCDS – duży wkład, Jacek Rybienik – Bractwo św. Józefa, Anna Hayder, czy członkowie zespołu Twoje Niebo.

Współpracują też s. Dawida Ryll (michalitka) i siostra karmelitanka bosa z Przemyśla. Bardzo istotną współpracę (kolportaż – ok. 500 egz. w kraju i ok. 50 egz. wysyłka zagraniczna) dla o. Bronisława stanowiły Panie: Jolanta Hatylak, Stanisława Olszańska i Alicja Bukalska. Gazetka drukowana była kolejno: drukarnia Sp-ni Inw. „Praca”; Sanset; na drukarce A3 na Karmelu; Studio Kolor Piotr Gdula; Sanset i obecnie Studio Timgrafik. Przygotowanie do druku (od 1996 r.) Czesław Szałyga i w początkowym okresie Jan Słowak.

Numery bieżące

rocznik 2021

CFC81BE3-8C32-4C03-9DD8-E7E45D2637F9
NA KARMEL LUTY 2021 24 str.
06C87EE8-2154-4944-B8C0-5E6D711A345F

Numery archiwalne

rocznik 2020

F87059F7-5154-4C91-A6F9-4242D5385B99
NA_KARMEL_LISTOPAD_2020
Na_Karmel_10_2020r
Na_Karmel_IX_2020r

2020-6
2020-5
2020-4
2020-3

2020-2
2020-1
2020-7i8

Numery archiwalne

rocznik 2019

2019-1
2019-2
2019-3
2019-4

2019-5
2019-6
2019-7i8
2019-9

2019-10
2019-11
2019-12

Numery archiwalne

rocznik 2018

na karmel styczen 2018
01. Na Karmel luty 2018
na karmel marzec 2018
na karmel kwiecien 2018

01. Na Karmel maj 2018
01. Na Karmel czerwiec 2018
01. Na Karmel lipiec 2018
2018-9

2018-10
2018-11
2018-12

Numery archiwalne

rocznik 201712. Na Karmel grudzien 2017

Numery archiwalne

rocznik 2016Numery archiwalne

rocznik 2015Numery archiwalne

rocznik 2013Numery archiwalne

rocznik 2014