Chór parafialny

Jesteśmy kontynuatorami chóru karmelitańskiego „Błękitni” (od roku 1946). Przyjęliśmy nazwę – Chór „Flos Carmeli” przy parafii karmelitów bosych w Przemyślu. Występujemy jako chór męski i mieszany.

W repertuarze: śpiewy liturgiczne łacińskie i polskie; poza liturgią również świeckie.

Wykonujemy utwory jednogłosowe (monofoniczne), wielogłosowe (polifoniczne i homofoniczne); jeden, dwa, trzy i cztery głosy chociaż niektóre utwory na pięć lub sześć głosów.

Próby odbywają się w piątki od 18-tej do 20-tej, czasem dodatkowo w czwartki.

Dyrygent:
 • Czesław Szałyga
Soprany:
 • Buczek Alina,
 • Capik Bernarda,
 • Lisikiewicz Władysława,
 • Łagodzic Halina,
 • Morawska Agnieszka,
 • Piotrzkowska Barbara,
 • Szałyga Anna (gościnnie),
 • Szałyga Lucyna,
 • Wróbel Maria.
Alty:
 • Fac Zdzisława,
 • Wardęga Halina,
 • Niemiec Jana,
 • Niemiec Ewa.

Tenory I:

 • Fac Zbigniew,
 • Hałabuza Bartłomiej,
 • Pasławski Leszek.
Tenory II:
 • Bechawski Konrad,
 • (Fac Zbigniew),
 • Morawski Artur,
 • Telega Andrzej.
Basy I:
 • Tomczyk Wojciech,
 • Szamota Krzysztof,
 • Szałyga Czesław.
Basy II:
 • Duniewicz Adam,
 • Fac Władysław,
 • Ignac Kazimierz,
 • Jasiński Andrzej,
 • Rybienik Ireneusz.
Akompaniament:
 • Anna Hop,
 • Ewa Źrebiec,
 • Tobiasz Walczak.
Konsultacje wokalne:
 • Anna Szałyga

Jesteśmy otwarci na młodszych (Panie do ok. 50 lat, Panowie do ok. 55 lat) chętnych i obdarzonych dobrym słuchem. Przedział wiekowy nie jest sztywny. Młodsze głosy są perspektywiczne ale przed nikim droga do nas nie jest zamknięta.

Historia chóru Ojców Karmelitów Bosych sięga roku 1946/47. Nim chór rozpoczął działać w naszym kościele od 1940 roku śpiewał w przemyskiej Katedrze a członkami byli słynni śpiewacy (jako dojrzali mężczyźni) z chóru chłopięco-męskiego ks. Władysława Lewkowicza. Śpiewacy operowi baryton P. Wołoszyn i bas prof. dr. J. Śmietana. W ten sposób chcę przybliżyć wartość innych, którzy nie obrali drogi zawodowej w operze bądź filharmonii, a takich osób było kilka – Danuta Kowal, Maria Podolska, Apoloniusz Czyński, Włodzimierz Drozdowski, Alfred Czerny, Antoni Sander, Jerzy Fida, Andrzej Jasiński. Jedynie Anna Szałyga potraktowała śpiew zawodowo, będąc wiele lat solistką teatrów operowych, w kraju i za granicą. Było to w okresie od lat 70-tych do końca 90-tych. Ponadto śpiewali też Leszek i Teresa Kwaśny w teatrze muzycznym w Krakowie.

Jak wspomniałem od 1946 roku chór działa przy naszym kościele nieprzerwanie do 1993 roku. Dlaczego piszę nieprzerwanie bo w 1952 roku władze komunistyczne „wypędziły” Karmelitów Bosych z Przemyśla, a wśród tych karmelitów był przyjaciel chóru o. Remigiusz Czech … Wówczas chór mimo tych przeciwności losu co niedzielę śpiewał na sumie o 10-tej godzinie a opiekę duchową sprawował nad naszym kościołem ks. z katedry Wielobob. Od grudnia 1956 roku rozpoczęły się starania o odzyskanie kościoła przez Ojca Bogusława Woźnickiego OCD, które poparli chórzyści, spośród których delegacja udała się do Warszawy do ówczesnych władz komunistycznych na których czele był m.in. premier Józef Cyrankiewicz „kolega” z obozu koncentracyjnego Ojca Bogusława i w 1958 roku tenże Ojciec zamieszkał w sali nad zakrystią (spał w szafie) bo inne pomieszczenia wraz z klasztorem „należały” do komunistów.

Odzyskanie kościoła zasługuje na monografię a wspomnę tylko, że Ojcowi Karmelici Bosi do swojej własności w pełni wrócili dopiero z początkiem lat 90-tych ub. wieku (Księgi Wieczyste).

Główna działalność chóru to oprawa coniedzielnych Mszy św. w języku łacińskim pomimo zezwolenia używania języka polskiego w liturgii po Soborze Watykańskim II (1962–1965 r.). Cały Kościół Polski przyjął język ojczysty w liturgii a Chór prosił ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka o zezwolenie na podtrzymywanie tradycji tzn. sprawowania liturgii w języku łacińskim.

Oczywiście są to główne treści dotyczące chóru. Chór śpiewał też w wielu miejscach Polski. Był zapraszany np. przez o. Remigiusza do Zawoi czy o. Bogusława do Lublina … Corocznie był koncert kolęd, Męka Jezusa Chrystusa i oprawa Triduum z dostojnym Gloria Tibi Trinitas (kompozycje ks. Wł. Lewkowicza). Pora na przedstawienie tych, którzy tworzyli chór:

 • Bosek Helena, (śp.)
 • Cichońska Krystyna; solistka
 • Cichoński Zdzisław,
 • Cyrnyk Wiesław, (śp.)
 • Czerny Alfred (dyrygent), (śp.); solista
 • Czyńska Krystyna, (śp.)
 • Czyński Apoloniusz (dyrygent), (śp.); solista
 • Dawnis Jerzy, (śp.)
 • Drozdowski Włodzimierz, (śp.); solista
 • Dryś Janina, (śp.)
 • Dziedzic Emilia, (śp.)
 • Eberle Stefania (akompaniatorka), (śp.)
 • Fac Zbigniew
 • Fida Jerzy; solista
 • Foryś Józefa, (śp.)
 • Frydlewicz Zdzisław,
 • Galicka Ludmiła, (śp.)
 • Gałązka Zofia, (śp.)
 • Gawron Jacek
 • Gołąb Edward, (śp.)
 • Guzek Władysław, (śp.)
 • Iglantowicz Danuta, (śp.) (akompaniatorka)
 • Jasiński Andrzej,
 • Kłos Józef (dyrygent),
 • Kłos Zofia, (śp.)
 • Kmiotek Józefa, (śp.)
 • Kowal Danuta, (śp.); solistka
 • Kulik Ludwik, (śp.)
 • Laba Tadeusz, (śp.)
 • Kobecka Zofia,
 • Kwaśny Leszek, (śp.)
 • Kwaśny Teresa, (śp.)
 • Łokacińska Zdzisława, (śp.)
 • Łysakowska Alicja, (śp.)
 • Maresch Barbara; solistka
 • Mazur Adam, (śp.); solista
 • Mazur Maria,
 • Mazur Andrzej,
 • Mirowicz Borys, (śp.)
 • Ochalik Maria,
 • Ochalik Piotr (Antoni), (śp.); solista
 • Ochalik Urszula,
 • Osada Zygmunt, (śp.)
 • Ostrowska Halina, (śp.)
 • Parol Sylwester, (śp.); solista
 • Pasternak Danuta, (śp.)
 • Pasternak Tadeusz, (śp.)
 • Petru Helena, (śp.)
 • Podolska Maria (Prezes), (śp.); solistka
 • Rajchel Stanisław, (Ps.)
 • Rotbarth Stanisława, (śp.)
 • Sander Antoni, (śp.); solista, akompaniator
 • Sawicz Czesław
 • Stec Maciej,
 • Szajowski Edmund, (śp.)
 • Szałyga Anna; solistka
 • Szałyga Czesław,
 • Sykała-Potocka Anna
 • Ślatyńska Ada
 • Ślatyński Arkadiusz, (śp.)
 • Tokarz Kazimierz, (śp.)
 • Żółtowski Stefan, (śp.)
 • i Panu Bogu wiadomi.

Kontynuatorami tradycji śpiewaczej na Karmelu (oprócz innych, tj. Diakonie, itd.) jest obecny chór parafialny, który został reaktywowany w 2001 roku a wystąpił pierwszy raz w 2002 roku. Pierwsza Msza św. w języku łacińskim była sprawowana w czerwcu 2002 roku i wystąpiliśmy jako chór męski wykonujący czterogłosową Mszę A-dur op. 14, (brevis) wg kompozycji Władysława Szybiaka, na głosy męskie. Części: Kyrie, Gloria, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei.

Wcześniej w repertuarze było kilka kolęd a w Wielki Piątek (2002 r.) wykonaliśmy pierwszy raz 7 Słów Jezusa Chrystusa na Krzyżu wg kompozycji ks. Władysława Lewkowicza przy akompaniamencie Anny Hop. Partie solowe śpiewali: Andrzej Jasiński, Lesław Żółty, Zbigniew Fac/Bartosz Hałabuza. Następnie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca chór śpiewał na Mszach św. w języku łacińskim. W okresie swojej działalności jako chór męski śpiewaliśmy w kościołach czy na koncertach a od połowy pierwszego dziesięciolecia jako chór mieszany. Może warto wymienić śpiew na 100-lecie kościoła w Tarnawce k/Dubiecka (2003), udział w sztuce „Ku prawdzie o O. Makarym Demeskim” na zaproszenie do współpracy przez teatr „Fredreum” z Przemyśla. Byliśmy zapraszani też przez Dyrektor PCKiN ZAMEK Panią Renatę Nowakowską jako „oprawa” uroczystości. Wystąpiliśmy w konkursie kolęd w Kraczkowej (2007) zajmując II miejsce (chór męski), konkurs Pieśni pasyjnej w Radymnie (2006 i 2007) czy też w Kosinie (2007) … Podstawowa działalność to jednak śpiew na Mszach św. w języku łacińskim.

W roku 2008 podjęliśmy wyzwanie opracowanie (nauczenie) się Męki Jezusa Chrystusa wg Ewangelii św. Mateusza. Muzyka została skomponowana przez ks. Władysława Lewkowicza. W pierwszym wykonaniu (2009) z naszego chóru słowa Chrystusa śpiewał Andrzej Jasiński, narratorem był Artur Walendzik (Postulant), głos z synagogi Jakub Przybylski (Postulant), w 2010 i 2011 roku wspomniany Andrzej Jasiński, narratorem o. Mariusz Wojtowicz OCD, natomiast 2010 roku a głos z Synagogi Bartosz Hałabuza a w 2011 Dominik Blat.

Warto wspomnieć moment reaktywowania. A więc cofnijmy się.

Zorganizowałem Mszę św. za Zmarłych i żyjących Ministrantów kościoła Karmelitów. Msza św. była w języku łacińskim, którą sprawował o. Anastazy Gęgotek OCD ówczesny przeor. W oprawie Mszy św. śpiewał Chór „Magnificat” pod dyrekcją ks. prof. Mieczysława Gniadego. Ten fakt zaważył na tym, że ówczesny proboszcz i podprzeor mjr o. Andrzej Gut OCD (obecnie podpułkownik), zwrócił się do mnie z pytaniem: – p. Czesku, a może byśmy tak wrócili do tradycji naszych Mszy św. łacińskich? Odpowiedziałem. – Świetnie, organizuję chór. I to zdanie pozwoliło na podtrzymanie kontynuacji chóru „Błękitni”. Od zaraz zwróciłem się do ministrantów, który z nich chce śpiewać w chórze. Odpowiedziało pozytywnie dwóch. Już w tej chwili nieżyjący – śp. Kazimierz Tokarz (tenor) i obecnie śpiewający Adam Duniewicz (bas) a później poprosiłem Andrzeja Jasińskiego (bas) – absolwenta PSM wydziału wokalnego, czyli najbardziej predestynowany solista i Zbigniewa Faca (tenor) oraz Jana (już śp.) i Bartosza Hałabuzów … Otuchę w realizację wlała Anna Szałyga-Kuźma, moja siostra, która jest zawodową śpiewaczką a swoje korzenie ma w chórze „Błękitni”. Wydaje się, że jako śpiewaczka – właśnie z Karmelu – osiągnęła niepowtarzalny sukces bo dane Jej było śpiewać w życiu zawodowym w operze, z których największą sceną był Teatr Wielki w Warszawie, gdzie gościnnie zaśpiewała partię Królowej Nocy w Czarodziejskim flecie W.A. Mozarta. Studia swoje odbyła u znanej śpiewaczki prof. Antoniny Kaweckiej w Poznaniu, a rektorem PWSM wówczas był znany każdemu prof. Stefan Stuligrosz. Ponadto Anna jest półfinalistką Konkursu Śpiewaczego w Tuluzie – Francja (1976 r.), finalistką w Trevisio – Włochy (1977) oraz stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki w Sienie (1977) … Na początku naszej drogi udzielała nam wskazówek wokalnych (szkoda, że sporadycznie) i występowała z nami wielokrotnie śpiewając solo np. Panis Angelicus C. Francka i inne …

Osobny rozdział to celebransi Mszy św. łacińskich.

Pierwszym z nich był o. Mirosław Zięba OCD; o. ppłk Andrzej Gut OCD; dawny ministrant (1 raz) o. Emilian Bojko OCD; o. Paweł Ferko OCD; o. Stefan Skórnóg OCD; o. Mariusz Wójtowicz OCD; o. Józef Kucharczyk OCD …