Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno - Modlitewny "KREM"

Karmelitańska Grupa Modlitewna „Miłosierdzie Boże”, która obecnie funkcjonuje jako Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno-Modlitewny – KREM, powstała przy kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu w 1992 r., z polecenia ówczesnego przeora klasztoru o. Andrzeja Guta OCD i z błogosławieństwem ks. bpa Ignacego Tokarczuka. Inicjatorem powstania Grupy i jej pierwszym moderatorem był o. Jan Krawczyk OCD.

KREM uzyskał akceptację wyższych przełożonych Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych. o. Camile Maccisse Generał OCD, nawiedzając przemyski Karmel w 1999 r. pobłogosławił Ruch, potwierdzając ostatecznie jego charyzmat i potrzebę działalności. Ks. Abp Józef Michalik, wizytując parafię Karmelitów Bosych, zapoznając się z działalnością Ruchu, nazwał Karmel „Wieczernikiem Miasta Przemyśla”.

Ruch, działający od roku 1992 lat wykształcił własną formację i strukturę, skupiając katolików różnego wieku i stanu niemal ze wszystkich parafii miasta Przemyśla. KREM podejmował różnorodne dzieła, głównie ewangelizacyjne, które przyczyniły się do odrodzenia życia duchowego członków Ruchu i mieszkańców wielu parafii Przemyśla i okolic. Były to liczne rekolekcje, studium biblijne, pielgrzymki, karmelitańska szkoła modlitwy, spektakle teatralne, dni skupienia, Msze św. z Sakramentem namaszczenia chorych, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a także czuwania modlitewne, czy też Seminaria Odnowy w Duchu Świętym.

KREM animował I Ogólnopolską Noc Czuwania Rodzin Karmelitańskich na Jasnej Górze 3/4 X 1997 r., jak również I Ogólnopolskie Spotkanie noszących Szkaplerz św. w Czernej 17 VII 1999 r.

Ruch przyczynił się m.in. do utworzenia w grudniu 1999 r. Bractwa Szkaplerza Świętego, Ogniska Misyjnego oraz Karmelitańskiego Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, działających przy kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu. Z inspiracji KREM-u w Radymnie i w Przemyślu na Kmieciach powstały grupy modlitewne o podobnej duchowości. Wiele osób znalazło swoje miejsce w świeckim Zakonie Karmelitańskim. Działalność KREM-u zaowocowała licznymi powołaniami zakonnymi i kapłańskimi.

Moderatorami Ruchu byli kolejno KARMELICI BOSI:

 • o. Jan Krawczyk
 • o. Leszek Starczewski
 • o. Rafał Prusko
 • o. Paweł Baraniecki
 • o. Marcin Skowronek
 • o. Piotr Ścibor
 • o. Zenon Choma
 • o. Piotr Krupa
 • o. Paweł Baraniecki
 • o. Marek Śleziak

aktualnie: o. Andrzej Ruszała

Patronką Karmelitańskiego Ruchu Ewangelizacyjno-Modlitewnego jest Matka Boża Szkaplerzna.

Święto Patronalne Ruchu obchodzone jest w dniu 16 lipca.

Spotkania:

W poniedziałki po wieczornej Eucharystii (sala rycerska przy furcie). W ostatnią niedzielę miesiąca na Eucharystii o godz. 17.00 (po niej modlitwa wstawiennicza).

Formacja

Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 29)

Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno-Modlitewny – KREM prowadzi stałą formację duchową uczestników Ruchu. Za formację odpowiedzialny jest kapłan prowadzący.

Formacja Ruchu przebiega w kilku etapach:

 1. Etap I : Seminarium Odrodzenia w Duchu Świętym
 2. Etap II: Szkoła modlitwy
 3. Etap III: Studium Biblijne

W czasie formacji uczestnicy zobowiązani są do :

 • codziennej modlitwy (2 razy po ok. 15-30 min.) i rozważania Pisma Świętego
 • uczestniczenia w miarę możliwości w codziennej Eucharystii
 • częstego przystępowania do Sakramentu Pokuty
 • czynnego uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych i cotygodniowych spotkaniach modlitewnych całej wspólnoty
 • podejmowania służby w ramach istniejących diakonii.

Celem formacji jest:

 1. ewangelizacja ludzi ochrzczonych,
 2. ożywienie i pogłębienie ducha modlitwy osobistej i wspólnotowej
 3. formacja biblijno – karmelitańska.

Formacja duchowa ma służyć ożywieniu podstawowego doświadczenia chrześcijańskiego

 • odnowieniu sakramentu Chrztu i Bierzmowania. Ma w konsekwencji przygotować uczestników Ruchu do służby w dziele ewangelizacji. Uczestnicy formacji mają to uczynić przez świadectwo życia i świadectwo słowa, a także przez podejmowanie różnorakich posług dla dobra Kościoła.

Formacja prowadzona jest przez:

 • Seminarium Odrodzenia w Duchu Świętym (7-10 tygodni),
 • Cotygodniowe, modlitewne spotkania ogólne dla wszystkich chętnych (każda niedziela),
 • Comiesięczne, otwarte dni skupienia,
 • Organizowanie pielgrzymek,
 • Regularne (cotygodniowe) spotkania poszczególnych diakonii, działających w ramach Ruchu,
 • Comiesięczne spotkania formacyjne wszystkich diakonii,
 • Uczestnictwo w 2 – letnim Studium biblijnym w ramach ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego
 • Organizowanie rekolekcji karmelitańskich
 • Rekolekcje wakacyjne (10 dni),
 • Comiesięczne Msze św. z modlitwą za chorych (ostatnia niedziela miesiąca),
 • Cotygodniową, całodzienną adoracja Najświętszego Sakramentu (każda środa),
 • Animowanie spotkań modlitewnych inicjowanych przez Zakonu OO. Karmelitów Bosych,
 • Włączanie się w inicjatywy duszpasterskie Archidiecezji i Zakonu Karmelitów.

Formacja zmierza do pogłębienia biblijno – maryjnej, karmelitańskiej duchowość Ruchu. Duchowość ta oparta jest na wytycznych Soboru Watykańskiego II w odniesieniu do chrześcijan żyjących w świecie. Wybrane elementy Odnowy charyzmatycznej łączy się tradycją karmelitańską, opartą na nauce św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, a w szczególności kultywowaniem nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i przyjęciem Szkaplerza Świętego.

Duchowość KREMU zasadza się na podstawowych filarach życia duchowego, a mianowicie:

 • umiłowaniu Pisma Świętego i modlitwy
 • gorliwym życiu sakramentalnym
 • formacji intelektualnej – lekturą Katechizmu Kościoła Katolickiego i pism Świętych Karmelu
 • posłuszeństwie hierarchii Kościoła i Zakonu
 • uświęcanie się przez godne wypełnianie obowiązków stanu
 • rozwijanie w sobie cnót dla prowadzenia prawdziwego życia chrześcijańskiego i przemieniania otoczenia

Główne trzy elementy: modlitwa, Biblia, Sakramenty stanowią zasadniczą podstawę naszego życia duchowego, życia w świecie i siłę naszego apostolstwa.

Struktura

Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno – Modlitewny stanowi jedną wspólnotę ludzi pragnących wspólnie modlić się i rozważać Słowo Boże. Dla chętnych odbywają się w każdą niedzielę ogólne, otwarte dla wszystkich spotkania.

Osoby, które przeszły Seminarium Odrodzenia w Duchu Świętym, mogą pogłębiać swoją formację w diakoniach, a mianowicie:

 • diakonii ewangelizacyjnej
 • diakonii modlitwy przyczynnej
 • diakonii modlitwy kontemplacyjnej
 • diakonii muzycznej

Całość działalności Ruchu pod względem organizacyjnym koordynuje diakonia prowadzących.

Nad formacją duchową czuwa kapłan – Ojciec Moderator, wyznaczony przez Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.