Dyżury spowiedzi

Spowiedź święta

w niedziele i święta
przed i w czasie każdej Mszy świętej

w dni powszednie
przed i w czasie Mszy porannej oraz od 17:30 i w trakcie Mszy wieczornej

w środy
od 15:00 do 18:30