Warsztatowy Kurs Biblijny 2022/2023

KURS JUŻ SIĘ ROZPOCZĄŁ - jeśli ktoś chce jeszcze dołączyć, prosimy o kontakt na podany poniżej e-mail

GENEZA KURSU

Pomysł kursu zrodził się po licznych rozmowach i prośbach ze strony osób, które przynależą do Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego oraz różnych grup działających na Karmelu w Przemyślu. Wyrażały one pragnienie pogłębionej formacji biblijnej oraz żywego doświadczenia czytania i wspólnego interpretowania Pisma Świetego.

CEL KURSU

Celem Kursu Biblijnego jest formacja biblijna osób świeckich i konsekrowanych poprzez pogłębienie znajomości Pisma Świętego przede wszystkim jako Słowa Boga, tak by stawało się Ono dla nich Słowem Żywym. Ponadto poznanie kontekstu językowego, literackiego, historyczno-geograficznego, kulturowego i teologicznego ksiąg biblijnych.

PRZEBIEG KURSU

Roczny kurs realizowany będzie podczas comiesięcznego spotkania formacyjnego (zwykle PIERWSZY WTOREK miesiąca) oraz wspólnej pracy z wybranym tekstem wg zaproponowanej metody  (pozostałe WTORKI miesiąca). Każde spotkanie będzie trwało do 90 minut. [Szczegółowy kalendarz spotkań zostanie podany na początku kursu]

METODY I FORMY

Wykład interaktywny, prezentacja interaktywna, metoda problemowa, burza mózgów, mapa myśli, praca z tekstem biblijnym w oparciu o konspekt
Praca indywidualna oraz grupowa

TEMATYKA KURSU

Uczestnicy kursu zapoznają się m.in. z następującymi tematami:
- Katolickie zasady czytania Pisma Świetego
- Chronologia ST i NT
- Geografia, fauna i flora biblijna
- Najważniejsze biblijne odkrycia archeologiczne
- Powstawanie tekstu i kanon ksiąg biblijnych
- Kultura Palestyny w czasach biblijnych
- Zarys literatury apokryficznej i qumrańskiej.
- Życie Jezusa i Maryi
- Życie i dzieło Św. Pawła

Do każdego z tematów zostanie zaproponowana dodatkowa bibliografia, pomocna w osobistym pogłębieniu danego zagadnienia.

Podstawą pracy warsztatowej będzie BIBLIA JEROZOLIMSKA (Wydawnictwo Pallotinum, Poznań - jest to tekst tłumaczenia Biblii Tysiąclecia z przypisami i miejscami paralelnymi z „La Bible de Jérusalem”)

KOSZT: ofiara dobrowolna na utrzymanie przemyskiego Karmelu: nr konta bankowego: 94 2030 0045 1110 0000 0090 6430, z dopiskiem „KURS BIBLIJNY”

KONTAKT: o. Andrzej M. Cekiera OCD,
e-mail: biblianakarmelu@gmail.com