Bractwo Szkaplerzne

Nieformalnie, jako Grupa Szkaplerzna wspólnota zawiązała się w 1999 r. Prawnie zostało erygowane w Roku Jubileuszowym – 8 grudnia 2000 r. Pierwszym Moderatorem Bractwa został Proboszcz – o. Andrzej Gut, a w dalszych latach opiekunami wspólnoty byli wyznaczani przez Proboszcza Ojcowie. Grupa na początku liczyła 19 osób, teraz jest ok. 15-17 członków – a opiekę sprawuje o. Andrzej Cekiera OCD.

Celem Bractwa jest aktywny udział w życiu Kościoła i parafii, a w szczególności zaszczepianie kultu i pogłębianie więzi z Maryją – Królową Szkaplerza św. Członkowie Bractwa obleczeni szatą Maryi – Szkaplerzem św. starają się prowadzić życie w zażyłości z Bogiem, przez modlitwę i kontemplację wielkich dzieł Bożych, a Maryja – ma być najlepszą nauczycielką i przewodniczką w drodze do Jezusa. Przez poznanie, ukochanie i naśladowanie Jej starają się pogłębiać swoje życie religijne, jak również prowadzić działalność apostolską, właściwą ludziom świeckim z uwzględnieniem własnej osobistej specyfiki życia i możliwości.

Bractwo spotyka się zazwyczaj w trzecią sobotę miesiąca o 16.30. W planie spotkania krótka konferencja, dzielenie, modlitwa i Msza św. Szczególnym wydarzeniem w ciągu roku jest Nowenna ku czci MB Szkaplerznej w lipcu (7-15) zakończona Uroczystością odpustową (16 lipca), ponadto pielgrzymka na Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej do Czernej (w sobotę po 16 lipca).

Bractwo włącza się również w inne dzieła parafii w ciągu roku liturgicznego (m. in. Droga Krzyżowa w Wielkim Poście, adoracja przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę).

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w to dzieło karmelitańsko-maryjno-eklezjalne (zazwyczaj trzecia sobota miesiąca, rozmównica w klasztorze).