Bractwo Szkaplerzne

Nieformalnie, jako Grupa Szkaplerzna wspólnota zawiązała się w 1999 r. Prawnie zostało erygowane w Roku Jubileuszowym – 8 grudnia 2000 r. Pierwszym Moderatorem Bractwa został Proboszcz – o. Andrzej Gut, a w dalszych latach opiekunami wspólnoty byli wyznaczani przez Proboszcza Ojcowie. Grupa na początku liczyła 19 osób, teraz jest ok. 15-17 członków – a opiekę sprawuje o. Paweł Ferko – przeor klasztoru i proboszcz parafii.

Celem Bractwa jest aktywny udział w życiu Kościoła i parafii, a w szczególności zaszczepianie kultu i pogłębianie więzi z Maryją – Królową Szkaplerza św. Członkowie Bractwa obleczeni szatą Maryi – Szkaplerzem św. starają się prowadzić życie w zażyłości z Bogiem, przez modlitwę i kontemplację wielkich dzieł Bożych, a Maryja – ma być najlepszą nauczycielką i przewodniczką w drodze do Jezusa. Przez poznanie, ukochanie i naśladowanie Jej starają się pogłębiać swoje życie religijne, jak również prowadzić działalność apostolską, właściwą ludziom świeckim z uwzględnieniem własnej osobistej specyfiki życia i możliwości.

Bractwo spotyka się w każdą sobotę o 17.30 (pół godziny przed mszą św. wieczorną) na modlitwie różańcowej prowadzonej w intencji: kapłanów, misjonarzy, sióstr zakonnych, grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących. W każdą trzecią sobotę miesiąca po modlitwie różańcowej, mszy św. w intencji członków Bractwa i ich rodzin ma miejsce spotkanie modlitewno-formacyjne. Bractwo bierze czynny udział w tej mszy czytając Słowo Boże i modlitwę wiernych. Szczególnym wydarzeniem w ciągu roku jest Nowenna ku czci MB Szkaplerznej w lipcu (7-15) zakończona Uroczystością odpustową (16 lipca), ponadto pielgrzymka na Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej do Czernej (w sobotę po 16 lipca).

Bractwo włącza się również w inne dzieła parafii w ciągu roku liturgicznego (m. in. Droga Krzyżowa w Wielkim Poście, adoracja przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę). Nową inicjatywą (od 2008 r.) są odbywające się trzy razy w roku Regionalne Spotkania Bractw i Rodziny Szkaplerznej gromadzące wspólnoty z całego Podkarpacia (a jest ich ok. 20). Jest to swoisty dzień skupienia z modlitwą, Eucharystią, świadectwami, poznawaniem się wzajem i dzieleniem doświadczeniami zakończone wspólnotową agapą.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w to dzieło karmelitańsko-maryjno-eklezjalne (trzecia sobota miesiąca, rozmównica w klasztorze).