Sakrament małżeństwa

Informacje dla narzeczonych

Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  • aktualne świadectwa chrztu,
  • świadectwo bierzmowania, jeżeli nie jest wpisane na świadectwie chrztu,
  • indeks katechizacji lub świadectwo nauki religii z ostatniej klasy,
  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i udziale w rozmowach w Poradni Życia Rodzinnego,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno – prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu z USC, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
  • akt zgonu współmałżonka w przypadku wdowca lub wdowy.
Pobierz plik PDF