Parafia

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ) została erygowana 24 XII 1969 r. przy kościele pojezuickim w Przemyślu. Mocą postanowienia pp. Jana Pawła II z 2 czerwca 1991 r. kościół ten został oddany w ręce grekokatolików i ustanowiony Katedrą obrządku greckokatolickiego. 12 listopada 1991 r. dotychczasowy proboszcz i kapelan WP ks. ppłk. Józef Mroczek w obecności ówczesnego dziekana ks. Mariana Burczyka przekazał wszystkie księgi parafialne i pieczęcie nowomianowanemu administratorowi parafii NSPJ przy kościele św. Teresy od Jezusa (karmelitów bosych) – o. Andrzejowi Gutowi. Z czasem erygowana przy kościele 114 Wojskowego Szpitala w Przemyślu parafia garnizonowa pod wezwaniem MB Królowej Polski z racji praktycznych zaczęła funkcjonować przy kościele św. Teresy od Jezusa. I tak na długie lata (do 2009 r.) jeden kościół połączył dwie parafie: terytorialną (cywilną) i personalną (wojskową). Parafia liczy ok. 550 wiernych i obejmuje następujące ulice: Basztowa, Karmelicka, Komisji Edukacji Narodowej, Kazimierza i Michała Osińskich, Ferenza Rakoczego, Ks. Jerzego Popiełuszki (numery nieparzyste), Bpa Józefa Sebastiana Pelczara (numery nieparzyste), Bpa Jana Śnigurskiego (numery parzyste), Tatarska (numery 1 i 3), Władycze (z wyjątkiem numeru 1) i Plac Tadeusza Czackiego.

Dotychczasowi proboszczowie:
  • o. Andrzej Gut (1991 – 2008)
  • o. Paweł Ferko (2008 – 2014)
  • o. Piotr Ścibor (2014-2017)
  • o. Piotr Krupa (2017-2020)
  • o. Krzysztof Górski (obecnie)
Powołania z parafii:
  • Ks. Ryszard Legan (xx. Michalici)
Na terenie parafii znajdują się:
  1. Dom zakonny i Oratorium (Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza) ss. Michalitek
  2. Niepubliczne Przedszkole ss. Służebniczek Starowiejskich im. bł. Edmunda Bojanowskiego
  3. Szkoła Podstawowa nr 11
  4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego