Intencje mszy św. zbiorowej za Polaków na emigracji – 16 VIII 2020

1. O Boże błogosławieństwo i opiekę św. Rafała Kalinowskiego dla Katarzy-ny, Rafała, Grzegorza, Dominika i łaskę nawrócenia dla Dominika oraz chrzest dla córeczki.
2. O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla Barbary, Bogusława, Edmunda, Danuty, Mariusza, Doroty, Oliwii, Nikoli, Patryka i Kacpra.
3. W intencji Wiesława Pużuk.
4. Za śp. Stanisława zmarłego w Anglii i o łaskę wiary dla jego żony i dzieci.
5. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i córki Esther w nowym roku szkolnym.
6. Prośba o znalezienie pracy i pomyślne rozwiązanie spraw dotyczących mieszkania w Polsce.
7. O światło Ducha Świętego w pewnej sprawie, o zdrowie i nawrócenie dla członków rodziny.
8. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej z Góry Karmel dla nowo wybranych podczas Kapituły.
9. O ulgę w cierpieniu dla Wiesi, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Magdy i o powołania do wspólnoty w Des Plaines.
10. W intencji Jacka, Arka, Bartka, Anity, Agnieszki o wyzwolenie z na-łogów, miłość i o wiarę.
11. W intencji Andrzeja o przemianę serca, o łaskę nawrócenia, wiarę i miłość.
12. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i odzyskanie sił do pracy dla Wiesi i Sławka.
13. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Ryszarda i opie-kę Matki Bożej i potrzebne łaski dla córki Justyny.
14. Za śp. Marka zmarłego w Anglii i o pomyślne rozwiązanie trudnych spraw urzędowych jego rodziny.
15. W intencji Grzegorza pracującego w Holandii o zdrowie i potrzebne łaski i znalezienie dobrej pracy w Polsce i powrót do pozostawionej w kraju rodziny.
16. W intencji Urszuli z rodziną o potrzebne łaski, zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę Matki Bożej.
17. W intencji Krystyny i Dariusza oraz Pawła pracującego w Niemczech i pozostawionej w kraju rodziny.
18. W intencji Darka o znalezienie dobrej żony.
19. W intencji dzieci polskich emigrantów w rodzinach mieszanych i nie-wierzących o łaskę wiary dla nich.
20. O potrzebne łaski i zdrowie dla Adama oraz Ewy z rodziną (USA) oraz pomyślne załatwienie spraw urzędowych dla ich mamy.
21. O łaskę wiary dla Bogdana.
22. W intencji polskich księży pracujących za granicą.
23. O opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Moniki i Sebastiana i bliskich.
24. W intencji Patrycji, Dariusza i synka Aleksandra o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.
25. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ewy, Yoanna, Alwenki i łaskę chrztu świętego dla Maellcia.
26. O wybór drogi życia zgodny z wolą Bożą dla Agnieszki.
27. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jowity z rodziną.
28. O zdrowie i siły dla pracy dla mnie i dobrego męża dla córki.
29. O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla Marii zmarłej w Niemczech.