Konsekrowani na Karmelu

2 lutego na Karmelu spotkały się osoby konsekrowane posługujące w Przemyślu i okolicach. Spotkanie, które miało formę dnia skupienia, rozpoczęło się konferencją, którą wygłosił ojciec przeor Krzysztof Górski. Po konferencji spotkaliśmy się w klasztornym refektarzu, by porozmawiać, poznać się, a co najważniejsze – by się po prostu spotkać.Następnie trwaliśmy (oprócz wielu sióstr byli także ojcowie karmelici oraz bracia nowicjusze z Kalwarii Pacławskiej) na adoracji Jezusa. W pewnym momencie dołączył do nas Ks. Arcybiskup Józef Michalik, który po zakończonej adoracji przewodniczył Eucharystii oraz wygłosił do nas słowo. W homilii powiedział między innymi:

„Podstawą relacji człowieka z Panem Bogiem zawsze jest wiara. – Ale wiarę trzeba nieustannie umacniać i podtrzymywać poprzez modlitwę. Na tej drodze relacji człowieka z Bogiem dokonuje się wszystko, co piękne i ważne – zachęcał hierarcha do ciągłego pogłębiania swojej wiary, modlitwy i religijności. – Wtedy i ja pragnę naśladować Jezusa ubóstwem, posłuszeństwem i czystością. Ta odkryta na modlitwie Miłość staje się konkretna i każe porzucić wszelką inną przyjaźń jej przeciwną – dodał.

Efektem modlitwy jest głęboka wiara i zjednoczenie z Panem Bogiem. – A zjednoczenie z Nim polega na tak całkowitej przemianie naszej woli w wolę Bożą, żeby we wszystkim i w każdym poruszeniu wola duszy była wolą Bożą. Nie można dojść do zjednoczenia z Bogiem, jeśli wpierw się nie opróżni z pożądania, z wszelkich rzeczy, pragnień naturalnych i nadprzyrodzonych – tłumaczył kaznodzieja.

Dlatego wiara i pokora to najbliższy środek dojścia do Boga. – Z im większa wiarą służy się Bogu bez zewnętrznych dowodów i znaków, tym bardziej jest On uwielbiony przez taką naszą modlitwę, przez nasze życie. Nie żeby mieć radość i satysfakcję – powiedział abp Michalik. – Nie jest przesadą uważać, że wszystko jest możliwe dzięki modlitwie – dodał.

Na zakończenie emerytowany metropolita przemyski apelował do osób życia konsekrowanego, aby wzrastali w wierze i zaufaniu do Pana Boga poprzez codzienną, wytrwałą modlitwę. – Tu jest sens naszego życia! Jesteśmy przydatni światu, ludziom i Bogu przez naszą modlitwę, przez pełnienie Jego woli. Naszym ciągłym zadaniem jest ochraniać ludzi i świat modlitwą i ofiarą eucharystyczną, którą codziennie składamy – zauważył abp senior Józef Michalik.

Ten świat płonie, umiera z głodu, bo pozbywa się Pana Boga. Im bardziej suchy i głodny wiary jest ten świat, tym bardziej potrzeba większej naszej modlitwy, naszego zaangażowania i naszego życia w obecności Bożej zakończył homilię arcybiskup.

Bardzo dziękujemy ojcom karmelitom za gościnę na Karmelu. W nasze święto i w co miesiąc, gdy spotykamy się na między zakonnym dniu skupienia.

s. D. S.