Radiowa zmiana tajemnic różańcowych – Radość

Nawiedzenie św. Elżbiety to fragment Ewangelii, na którym o. Krzysztof Górski, przeor Karmelitów Bosych w Przemyślu, oparł swoje rozważania skierowane w poniedziałkowej audycji do członków radiowych róż różańcowych.

Wnikając w postawę Maryi, o. Krzysztof zauważył, że Jej decyzja o wędrówce w góry jest podyktowana nie czym innym, jak tylko doświadczeniem Bożego działania. Maryja idzie do swej krewnej, by dzielić z nią radość pełną zwierzenia, pochodzącą z obecności Boga w Jej łonie i sercu.

W dalszej części o. Przeor zatrzymał się nad znaczeniem radości, która jest bardzo ważną rzeczywistością w nas, ludziach modlitwy. Podobnie jak Maryi Bóg daje nam doświadczenie piękna, radości i napełnienia Jego łaską, które stają się dla nas źródłem wewnętrznego szczęścia.

Na koniec odwołując się do liturgii dnia Ojciec podkreślił, że każdy z nas tak jak Elżbieta doświadcza nawiedzenia Boga. On jest pośród nas i w nas w Komunii, Eucharystii oraz Słowie, które jest żywe i ma moc uzdrowienia naszych słabości.

Za: Radio Fara, s. Wiktoria Komańska