XXXIV Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – 22 XI 2020

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończącą rok liturgiczny.

2. W najbliższą Niedzielę rozpoczniemy Adwent. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych Rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa powinno rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem przyjścia Tego, którego misją jest odkupienie nas, przyprowadzenie do Ojca. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.

3. W tym roku w czuwaniu adwentowym towarzyszyć nam będzie Matka Boża Uśmiechu, wizerunek czczony przez rodzinę Martin. Figura wędruje do nas z Lisieux, z rodzinnego miasteczka św. Teresy od Dzieciątka Jezus i będzie z nami już od przyszłej niedzieli. Według świadectwa Małej Teresy z Lisieux modlitwa przed figurą Matki Bożej Uśmiechu przywróciła jej zdrowie i zakończyła długi czas przygnębienia i stanów lękowych, które trapiły świętą. Zapraszamy wszystkich, by w tym czasie naznaczonym różnymi niepokojami powierzyć się Maryi, której wstawiennictwo przywraca pokój serca. Więcej na temat Matki Bożej Uśmiechu w najnowszym numerze naszego pisma „Na Karmel”, które ukaże się za tydzień.

4. Rozważania w czasie Mszy roratnich poprowadzi o. Andrzej Cekiera i ukaże w nich duchowość Świętych Małżonków – Rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Roraty codziennie o godz. 18.00.

5. Tymczasem trwa jeszcze listopad, czas modlitwy za zmarłych. Wypominki w dni powszednie o 17.30, w niedzielę o 16.30. Msza św. w intencji polecanych w wypominkach w dni powszednie o 18.00, w niedzielę o 17.00

6.W zakrystii można nabyć świece wigilijne Caritas. Duża świeca w cenie 15 zł, mała w cenie 6 zł.

7. Zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy religijnej i czytania prasy katolickiej. W zakrystii jest do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”.

8. Wszystkim z serca życzymy błogosławionej niedzieli i całego nowego tygodnia.