Obchody Dnia Sybiraka i 81. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę

W czwartek, 17 września 2020 r., w Przemyślu uroczyście obchodzono Światowy Dzień Sybiraka oraz upamiętniono 81. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. Te trudne wydarzenia z 1939 roku ciągle gromadzą wielu mieszkańców miasta na wspólnej modlitwie i zadumie nad historią naszej Ojczyzny, ale motywują także do działań na rzecz jej rozwoju, a przede wszystkim krzewienia tożsamości i mówienia o najnowszej historii. Uroczystości rozpoczęła Eucharystia sprawowana o godz. 16.00 w dawnym kościele garnizonowym Karmelitów Bosych. Modlitwie przewodniczył ks. prał. Jan Mazurek, kapelan Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu, a homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Czenczek, wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu i kapelan harcerzy. Ze strony klasztoru koncelebrował i powitał uczestników o. Andrzej Szewczyk.

W homilii kaznodzieja mówił o tym, że coroczne obchody Dnia Sybiraka zawsze mają cel, którym jest wspólna modlitwa. – Dlatego dzisiaj przychodzimy do kościoła, aby Panu Bogu dziękować za przetrwanie tych strasznych wydarzeń, modlić się za ofiary poległych w czasie wojny i wywózek na Sybir, i dziękować za naszą dzisiejszą wolność od wojny i deportacji, i za wolną Ojczyznę – powiedział ks. prał. Czenczek.

Dodał, że wiara w Boga, który odpuszcza grzechy zawsze była wielką siłą i mocą dla polskiego narodu w przetrwaniu trudnych czasów. – Jaką naukę wyniesiemy z dzisiejszej uroczystości Dnia Sybiraka? Co nam przekazują ci bohaterzy Sybiru? Chcą nam powiedzieć, że Bóg jest dobry, że wiara w Niego daje siły do przetrwania w największych trudnościach i okresach życia człowieka. Uczą nas, że miłość do Polski jest też siłą, która pomaga nam przetrwać trudne czasy. Uczą nas, że człowieka zawsze należy szanować, nawet wroga – podkreślał kapłan.

Druga, państwowa cześć uroczystości miała miejsce przy pomniku Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia przy ul. Piłsudskiego, gdzie uczestnicy przeszli w zorganizowanym pochodzie. Tam odegrano hymn Polski, hymn Sybiraków, odbyły się okolicznościowe przemówienia, odczytano apel poległych, oddano salwę honorową, a przed pomnikiem złożono kwiaty i znicze.

Źródło: przemyska.pl.
tekst Łukasz Sztolf , fot. Marian Boczar