Msza za Ojczyznę i uroczystości pierwszowrześniowe

Zorganizowane przez władze miasta uroczystości rozpoczęły się o godz. 16:00 od uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz bohaterów poległych w czasie II Wojny Światowej. W naszej świątyni zgromadzili się przedstawiciele lokalnych władz wszystkich szczebli na czele z prezydentem miasta Wojciechem Bakunem, przewodniczącym rady miasta Maciejem Kamiński, wicestarostą powiatu Markiem Kudłą oraz marszałkiem województwa Piotrem Pilchem.

Byli obecni także przedstawiciele wojska, służb mundurowych, kombatantów, organizacji strzelców i harcerzy. Mszy przewodniczył i wygłosił homilię nasz przeor, o. Krzysztof Górski w asyście ks. prałata Stanisława Czenczka, kapelana środowisk niepodległościowych oraz ks. Tadeusza Białego. W homilii podkreślił godny do naśladowania przykład miłości do Matki Ojczyzny, wypływający z 4 przykazania, a także konieczność budowania jedności na zgodzie i zaangażowaniu we wspólne dobro naszego kraju.

o. Andrzej M. Cekiera OCD