Jubileusz w Przemyślu

Pięciu Ojców Jubilatów w czasie Eucharystii naszej świątyni.

W niedzielę 25 września pięciu Ojców Jubilatów sprawowało Eucharystię w naszej świątyni. Wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi dziękowali Panu Bogu za dar powołania. Pod koniec liturgii przedstawiciele wspólnoty parafialnej Małgorzata i Ireneusz Bożek złożyli Jubilatom życzenia i wręczyli upominki przygotowane przez Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno-Modlitewny. Do życzeń dołączyła wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego z Rzeszowa, która kończyła swe coroczne rekolekcje w naszym domu rekolekcyjnym. Bractwo św. Józefa ofiarowało niezwykły prezent: zamówiło Mszę św. za każdego z ojców.

Jubilaci wraz z o. Tadeuszem Grzesiakiem, wychowawcą z nowicjatu.