Wywiad z rekolekcjonistą

Wielki Post to czas różnych rekolekcji, misji i katechez, która mają ożywić wiarę człowieka, a nawet więcej – być początkiem drogi do nawrócenia. Najważniejsze to wybrać właściwe rekolekcje dla siebie. 

Dlatego w poniedziałek, 21 marca 2022 r., w „Rozmowie dnia” o rekolekcjach opartych na doświadczeniu życiowym, które odbywają się przemyskim Karmelu mówił ks. Krzysztof Kowal z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ich dodatkową wartością jest doświadczenie misyjne, którym dzieli się podczas swoich nauk rekolekcjonista. Warto dodać, że na misje do Rosji pojechał… rowerem.