Wręczenie nagród

W Niedzielę Miłosierdzia po Mszy św. dla rodzin o godz. 11.30 odbyło się wręczenie nagród w konkursie z Niedzieli Palmowej na najwyższą i najpiękniejszą palmę wykonaną w rodzinach. W związku z tym, że konkurs cieszył się dużą frekwencją, a palmy przedstawiały wysokie walory artystyczne, o. Proboszcz wraz z jury zdecydowali przyznać aż 9 nagród oraz 5 wyróżnień.