7 dzień Nowenny w Radio Fara

Siódmy dzień nowenny, 3 marca br., poprowadził o. Marek Śleziak OCD. W rozważaniu podczas homilii podjął temat kryzysu, czyli trudności, których doświadczają wszyscy. Św. Józef wobec trudności i odrzucenia, jakie napotkał w swoim życiu, choćby szukając schronienia dla brzemiennej Maryi, wykazał się męstwem i twórczą odwagą, dlatego może przyjść nam z pomocą, gdy doświadczamy cierpienia.

posluchaj rozważania: 

⏩⏩⏩ strona Radio Fara