Ofiarowanie Pańskie i ostatnie kolędowanie

2 lutego wieczorem nasza świątynia karmelitańska po raz ostatni rozbrzmiała kolędami. Podczas Mszy św. Pod przewodnictwem o. Andrzeja Ruszały i zaraz po niej posługiwał śpiewem Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno-Modlitewny (KREM). Na zakończenie wieczornego czuwania kolędowego proboszcz, o. Krzysztof Górski oraz o. Andrzej Cekiera przenieśli figurę Matki Bożej Uśmiechu na ołtarz świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie Maryja będzie odbierać cześć jako szczególna Patronka rodzin i małżeństw z naszej parafii i Przemyśla, zupełnie tak jak była pomocą w uświęcenia rodziny Martin.