Rekreacja Świeckiego Karmelu

Na tarasie widokowym w klasztorze w Zagórzu

Do Zagórza i Strachociny wyruszyła 11 czerwca wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego z Przemyśla. Odwiedziliśmy najpierw dawny klasztor naszych ojców z Zagórzu, po którym zostały niestety jedynie ruiny. Zwiedziliśmy ciekawie urządzone muzeum ukazujące historię miejsca oraz okolic.

Byliśmy również na zagórskim cmentarzu, by pomodlić się przy grobie posługujących niegdyś w Zagórzu karmelitów bosych. Po drodze nawiedziliśmy kościół pw. Matki Bożej Nowego Życia, w którym znajdują się cenne obrazy z klasztoru na wzgórzu.

Z Zagórza wyruszyliśmy do Strachociny, gdzie oczekiwała na nas s. Klara ze wspólnoty Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. Siostra Klara pokrótce opowiedziała nam o historii objawień św. Andrzeja Boboli, zaprosiła do kościoła parafialnego, w którym znajdują się relikwie Świętego. Przy herbacie w domu rekolekcyjnym sióstr mogliśmy nieco odpocząć i podzielić się wrażeniami. Nie był to jednak jeszcze koniec naszej wędrówki. Poszliśmy na wzgórze „Bobolówka”, gdzie niegdyś znajdował się dworek, miejsce narodzin św. Andrzeja. Teraz natomiast stoi tam kaplica otoczona drogą krzyżową i aleją świętych.

Szybka kawa po drodze
W muzeum w Zagórzu
Na cmentarzu w Zagórzu przy grobowcu karmelitów bosych
Siostra Klara wita nas w Strachocinie