Świętowanie w Świeckim Zakonie Karmelitańskim

„Naśladowanie Jezusa przez członków świeckiego Zakonu wyraża się w przyrzeczeniu dążenia do ewangelicznej doskonałości w duchu rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz błogosławieństw. Przez to przyrzeczenie ulega wzmocnieniu zobowiązanie do służby planowi Bożemu w świecie otrzymane na chrzcie świętym”. (Konstytucje OCDS II. 11.)

Październikowe spotkanie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych było okazją do świętowania i radości. W sobotę do naszej Wspólnoty została przyjęta Bogusława Kruk od Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która odpowiadając na powołanie Pana zapragnęła żyć duchowością Karmelu. 

Spotkanie było też okazją do świętowania dwóch jubileuszów naszych Sióstr: 

  • 25-lecia Anny Brytan od Marii Magdaleny od Najświętszego Serca Pana Jezusa,
  • 15-lecia Alicji Kalinowskiej od Matki Bożej z Góry Karmel. 

Podczas Eucharystii sprawowanej przez naszego asystenta, o. Krzysztofa Górskiego OCD przy ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej, nasze Siostry odnowiły swoje przyrzeczenia. Po nich uroczyście odśpiewaliśmy Te Deum. Ojciec Krzysztof w trakcie homilii przypomniał, jak ważne dla Świeckiego Karmelity jest codzienne spotkanie na modlitwie wewnętrznej z TYM o Którym wiemy, że nas kocha. 

Życzymy Bogusi, Ani i Ali nieustannego pogłębiania karmelitańskiego charyzmatu oraz więzi z Bogiem poprzez codzienne przebywanie w Bożej obecności. Niech Najświętsza Maryja Panna i święci Karmelu czuwają nad Wami.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie w naszej sali, gdzie świętowaliśmy i cieszyliśmy się swoją obecnością.