Rozważanie maryjne

Cnota prostoty to temat rozważania, które w poniedziałkowej audycji do członków radiowych róż różańcowych wygłosił o. Krzysztof Górski, przeor karmelitów bosych w Przemyślu.

W swoim słowie o. Krzysztof podkreślił, że człowiek prosty jest przed wszystkim uporządkowany i pełen pokoju, wolny od kłamstwa i wewnętrznej pustki. Wzorem takiej postawy jest Maryja. Jej czyny i słowa były zawsze przejrzyste, całkowicie ukierunkowane na Boga i Jego wolę. Ojciec Przeor zatrzymał się także nad sceną z Golgoty, opisaną w Ewangelii św. Jana. W tej trudnej rzeczywistości rodzi się nowa rodzina, rodzina Kościoła, w której dane jest nam życie wieczne.

Zapraszamy do wysłuchania audycji: