Radosny odpust

We wspomnienie św. Teresy od Jezusa 15 października 2022 roku w kościele pod Jej wezwaniem zgromadzili się parafianie i wszystkie grupy działające przy Klasztorze Karmelitów Bosych , aby uczcić swoją wielką Patronkę. Dla wspólnoty KREM był to również czas dziękowania Bogu za 30 -lecie życia wspólnoty. Eucharystii przewodniczył Prowincjał zakonu o. Piotr Jackowski , a homilię wygłosił moderator KREM-u , o. Andrzej Ruszała.

O. Krzysztof Górski ,przeor Klasztoru witając Ojca Prowincjała nazwał go „Owocem KREM-u”, ponieważ w tej wspólnocie przyjął on pierwszą formację i otrzymał powołanie do życia konsekrowanego. Po Eucharystii, Ojciec Prowincjał odczytał list Generała Zakonu Ojca Miguela Márquez Calle skierowany do wspólnoty w którym wyraził radość i wdzięczność pisząc „Dziękuję, że zgodziliście się być kanałem Bożego pragnienia dzielenia się Jego czułością i miłosierdziem bez miary.”

Zwieńczeniem była uroczysta agapa, były wspomnienia pełne radości, świadectwa, pieśni uwielbienia wznoszone ku Bogu za dar wspólnoty.

Była to BARDZO SZCZĘŚLIWA ROCZNICA!