Radiowa zmiana tajemnic różańcowych – PRZEBACZENIE

W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2021 r., na antenie Radia FARA odbyło się kolejne spotkanie członków radiowych róż różańcowych, które poprowadził o. Krzysztof Górski, przeor karmelitów bosych w Przemyślu.

W tym miesiącu rozważanie o. Krzysztofa dotyczyło potrzeby poszukiwania „zagubionych wartości”, wśród których jest umiejętność przebaczania. Przebaczenie wypływa z głębokiego doświadczenia miłości Boga i jest cechą ludzi duchowo mocnych. Ojciec Przeor zachęcił słuchaczy, aby spróbowali na nowo odnaleźć w swoim sercu ten dar i uczynili go modlitwą za tych, którzy nie potrafią przebaczać.

W drugiej części medytacji, odwołując się do ośmiu błogosławieństw, Ojciec podkreślił prawdę, że Boże myślenie często oznacza ludzkie paradoksy. Doświadczenie słabości i braku nie musi kończyć się życiową klęską. Wręcz przeciwnie. Smutek, prześladowanie i ubóstwo przeżywane w Bogu, mogą stać się droga do szczęścia, a więc pokoju i wolności w Tym, który jest dawcą wszelkiego błogosławieństwa.