Przemyśl

Tysiącletni Przemyśl, liczący obecnie blisko 67 tysięcy mieszkańców, jest znaczącym ośrodkiem kulturalnym, naukowym i turystycznym o znaczeniu ponadlokalnym. Miasto jest siedzibą dwóch archidiecezji: rzymskokatolickiej i greckokatolickiej, kilku muzeów o przebogatych i unikalnych zbiorach, wyższych uczelni prywatnych i państwowych, działają w nim liczne towarzystwa, organizacje i kluby naukowe, kulturalne, społeczne, sportowe, turystyczne i gospodarcze. Od kilku lat trwa rewitalizacja przemyskiej starówki. Ulicom i placom przywracana jest historyczna nawierzchnia, a fasadom i wnętrzom kościołów oraz zabytkowym kamienicom dawna świetność.

Przemyśl jest nazywany stolicą dzwonów i fajek, a to z racji nadal przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez miejscowych ludwisarzy i rzemieślników starej i szlachetnej sztuki odlewania dzwonów oraz wyrobu fajek. W zabytkowej Wieży Zegarowej czeka na turystów unikalna ekspozycja cennych dzwonów i fajek. W 2006 roku, niemal w centrum miasta, oddano do użytku stok narciarski. Przez cały rok można wjechać kolejką krzesełkową na górę Zniesienie, skąd roztacza się imponująca panorama miasta i jego okolic.

Przemyśl położony w miejscu, gdzie od setek lat wschód stykał się z zachodem, również obecnie jest dla milionów mieszkańców krajów Europy Wschodniej pierwszym miastem Unii Europejskiej. Przemyśl jest przy tym miastem bezpiecznym, miastem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, i w którym na pewno nie będziecie się nudzić. Przyjeżdżając tu ze swoimi bliskimi i znajomymi sprawisz, że na pewno będą zadowoleni.