Podziękowanie za piękne celebracje świąteczne

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i wspólne celebrowanie największych tajemnic naszej wiary w czasie świat paschalnych. Siostrze zakrystiance i siostrze odpowiedzialnej za kwiaty i ozdoby, służbie liturgicznej: lektorom i ministrantom, panu organiście, chórowi parafialnemu i chórowi, który przybył na Wigilię Paschalną z Krakowa, siostrom i braciom z OCDS oraz członkom grup działających w naszej parafii: KREM, Bractwu św. Józefa, Bractwu Szkaplerznemu, Żywemu Różańcowi, Akcji Katolickiej a także naszym przyjaciołom i modlącym się w naszej świątyni.