Młodzież oazowa na Karmelu

W sobotę 21 stycznia w naszej „Piwnicy duchowej” młodzież oazowa wystawiła spektakl „Przed sklepem jubilera”. Scena, która wystawiono, mówiła o miłości, wyborze, odwadze zaufania. Mówiła też o tym, by nie ulegać wewnętrznym lękom i oporom, by odważyć się współtworzyć swe życie, nie warunkując go całkowicie swym pochodzeniem, korzeniami, rodziną.

Po spektaklu młodzież dzieliła się swym odbiorem sztuki. Wiele głębokich myśli potwierdziło radosne przekonanie: Kościół ma (może nieco mniejsze) ale dobrze przygotowane młode pokolenie do przejęcia w sztafecie dziejów odpowiedzialności za naszą Wspólnotę.