Modlitwa u św. Rafała Kalinowskiego

Msza św. w intencji Sybiraków w kościele o. Karmelitów Bosych

W sobotę 20 listopada, w naszej świątyni obchodziliśmy wspomnienie karmelity bosego wielkiego patrioty, św. o. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela zakonu w Polsce, związanego także z Przemyślem poprzez fundację klasztoru karmelitanek bosych.

Na Mszy św. o godz. 18.00 zgromadzili się licznie czciciele świetego, a szczególnie członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego oraz wierni z różnych grup działających przy naszym klasztorze. Byli także Sybiracy ze swoim duchowym opiekunem, ks. Mieczysławem Faruniem, którym św. Rafał szczególnie patronuje.