Siostrzane spotkanie w Przemyślu

 

W czwartek, 28 lipca br., w trzynastym dniu oazowych rekolekcji, przeżywając tajemnicę zesłania Ducha Świętego uczestnicy oaz, które odbywają się w okolicach Przemyśla zgromadzili się na dniu wspólnoty Oazy Wielkiej „Sychar” w naszej karmelitańskiej świątyni w Przemyślu.

W przemyskim klasztorze karmelitów bosych kolejny raz odbyło się spotkanie mniszek karmelitanek bosych tworzących Federacji Ducha Świętego. Tym razem przyjechały siostry tworzące zespół mający na celu opracowanie nowego „Ratio”, czyli dokumentu stanowiącego pomoc w formacji początkowej i ciągłej. Zespół został powołany przez siostry w wyniku głosowania korespondencyjnego. Tworzą go mniszki z klasztorów w: Przemyślu, Rzeszowie, Dysie, Tarnowie, Katowicach oraz z Dietvy na Słowacji. W spotkaniu uczestniczyła również Przewodnicząca Federacji s. Teresa, Formatorka Federacji S. Cecylia oraz o. Krzysztof Górski, Asystent naszej Federacji.

Do prac zespołu została zaproszona s. Lidia Wrona, karmelitanka misjonarka, która podzieliła się doświadczeniem pracy nad „Ratio” swego zgromadzenia oraz poprowadziła kilka cennych dynamik zapraszających najpierw do słuchania, by dać się poprowadzić Duchowi Świętemu i podążać drogą naznaczoną prze Kościół. Nie zabrakło czasu na osobistą modlitwę sam na sam z Jezusem oraz radosne spotkania z przemyską wspólnotą braci.

Siostry karmelitanki bose