Medytuj z nami Słowo Boga!

Zapraszamy do korzystania z interaktywnego kalendarza wielkopostnego. Sukcesywnie, z dnia na dzień, będzie w nim udostępniany tekst Ewangelii z dnia wraz z wprowadzeniem do modlitwy. W prawym górnym rogu okna aplikacji z kalendarzem wyświetla się wskaźnik interaktywności. Kliknięcie w ikonę wskaźnika pokazuje interaktywne elementy z treścią.