Kolęda, wizyta duszpasterska

Kolęda, wizyta duszpasterska

od godz. 16.00

WTOREK, 2 stycznia

– Śnigurskiego od numeru 2 do 22

– Władycze od numeru 2 do 12

– Władycze od numeru 14 do 20

– Basztowa od numeru 4 do 20

– Karmelicka, Tatarska i Pelczara

Środa, 3 stycznia

– Komisji Edukacji Narodowej od numeru 1 

– Osińskich od numeru 3 do 7

– Rakoczego od numeru 2

– Rakoczego od numeru 11 do 15