Zapowiedź: Jubileusz 400-lecia klasztoru

Karmelici Bosi w Przemyślu zapraszają na wspólne świętowanie 400-lecia fundacji kościoła i klasztoru

Triduum przed uroczystością poprowadzi o. Paweł Ferko, były przeor przemyskiego klasztoru.

Poniedziałek, 12 października
17.15 – Konferencja: Historia kościoła i klasztoru
18.00 – Msza św. (przeor, o. Krzysztof Górski) po Mszy Różaniec 

Wtorek, 13 października
17.15 – Konferencja: Posługa karmelitów w Przemyślu
18.00 – Eucharystia (ks. Prałat Mieczysław Rusin) po Mszy Różaniec

Środa, 14 października
17.15 – Konferencja: Wybitne postaci przemyskiego Karmelu
18.00 – Eucharystia (prowincjał, o. Piotr Jackowski), po Mszy Różaniec

Główne uroczystości, czwartek 15 października

17.00 – Różaniec w intencji fundatorów
18.00 – Eucharystia (JE ks. bp Krzysztof Chudzio)

Serdecznie zapraszamy!
KARMELICI BOSI