Intencje Mszy św. za Polaków na emigracji – 16 VIII 2020

Intencje Mszy św. zbiorowej za Polaków na emigracji – 16 VIII 2020:

1. O miłosierdzie Boże i ulgę dla Wiesi oraz o powołania do OCDS w Des Plaines (USA).
2. O pomyślną operację i powrót do zdrowia dla Wiesi oraz potrzebne łaski dla Sławka i całej rodziny (Kanada)
3. W intencji Jacka, Arka, Bartka, Anity, Agnieszki o wyzwolenie z nałogów, miłość i o wiarę. (Holandia)
4. W intencji Andrzeja o przemianę serca, o łaskę nawrócenia, wiarę i miłość (Anglia)
5.W intencji Darka o znalezienie dobrej żony (Anglia).
6. W intencji dzieci polskich emigrantów w rodzinach mieszanych i niewierzących o łaskę wiary dla nich.
7. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Ryszarda i opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla córki Justyny (Bawaria)
8. Za śp. Marka zmarłego w Anglii i o pomyślne rozwiązanie trudnych spraw urzędowych jego rodziny
9. W intencji Grzegorza pracującego w Holandii o zdrowie i potrzebne łaski i znalezienie dobrej pracy w Polsce i powrót do pozostawionej w kraju rodziny
10. W intencji Krystyny i Dariusza (Holandia) oraz Pawła pracującego w Niemczech i pozostawionej w kraju rodziny.
11. W intencji Patrycji, Dariusza i synka Aleksandra o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej (Holandia)
12. O łaskę wiary dla Bogdana (Niemcy)
13. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i zdrowie dla: Moniki i Sebastiana i bliskich (Francja) , Madzi i jej mamy (Anglia) oraz Joanny i Ester (Szwajcaria)
14. O potrzebne łaski i zdrowie dla Adama (Węgry) oraz Ewy z rodziną (USA) oraz pomyślne załatwienie spraw urzędowych dla ich mamy.
15.W intencji polskich księży pracujących za granicą.
16.W intencji Urszuli z rodziną o potrzebne łaski, zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę Matki Bożej (Chile)
17. O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla Marii zmarłej w Niemczech
18. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jowity z rodziną (Chile)
19. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ewy, Yoanna, Alwenki i łaskę chrztu świętego dla Maellcia (Malezja, Kuala Lumpur)
20. Podziękowania dla Boga Ojca za miłość i troskę i przeprosiny za niewierność pychę za brak wdzięczności (Anglia)
21. Prośba o światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji zgodnie z wolą Bożą i wynik rozprawy, we wszystkich kwestiach, zgodny z wola Bożą. (Szwajcaria)
22. Prośba o dary Ducha Świętego i umiejętności w odnalezieniu sposobu zarabiania środków na utrzymanie w obecnym czasie (Szwajcaria)
23. O łaskę nawrócenia dla członków rodziny i Miłość Bożą dla nich oraz zdrowie dla o zdrowie dla Esther (Szwajcaria)
24. O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny, Rafała i Grzegorza oraz Barbary za pośrednictwem św. Rafała Kalinowskiego.
25. Za śp. Stanisława zmarłego w Anglii oraz o łaskę wiary dla jego żony i dzieci.
26. Za syna Tomasza przebywającego w Anglii o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla niego.
27. Dziękczynna za pomyślne załatwienie spraw urzędowych z prośbą o szczęśliwą podróż do Polski i o zdrowie (USA)
28. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Johna (Anglia)