Dzień skupienia osób konsekrowanych

Co miesiąc w naszej świątyni gromadzą się siostry zakonne posługujące w Przemyślu i okolicach. W tym roku siostry podążają małą drogą św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Spotkanie zazwyczaj rozpoczyna się konferencją, po której jest dłuższa chwila medytacji. Następnie wszyscy udają się do refektarza ojców, by spotkać się przy kawie i drożdżówce, po czym wracają do świątyni na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest również okazja do spowiedzi. Następnie sprawowana jest Eucharystia w intencjach, z którymi siostry przychodzą na dzień skupienia.