Dzień skupienia dla osób konsekrowanych Przemyśla

W trzecie soboty miesiąca gromadzą się w naszej świątyni siostry z różnych klasztorów, które przeżywają swój comiesięczny dzień skupienia. W czasie spotkania słuchają konferencji, adorują Najświętszy Sakrament, uczestniczą w Eucharystii oraz spotykają się w refektarzu klasztornym na skromnym słodkim poczęstunku.