Czuwanie przed zesłaniem Ducha Świetego

Jak co roku, Karmelici Bosi i Wspólnota KREM zapraszają na czuwanie w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego (4 czerwca 2022 godz. 20:00-24:00).

Do nas wszystkich odnoszą się słowa Pana, który powiedział: "Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało". Przyjdźcie posłuchać świadectw ludzi, którzy zaprosili Ducha Świętego do swojego życia i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapragnijcie życia z i w Duchu Świętym! W planie czuwania między innymi konferencja, adoracja, uwielbienie i kapłańska modlitwa z nałożeniem rąk o wylanie Ducha Świętego nad każdym, kto zapragnie tej modlitwy. Na zakończenie Msza Święta wotywna o Duchu Świętym, a po niej AGAPA dla wszystkich obecnych na czuwaniu.