85-lecie OCDS

W sobotę 14.10.2023 roku, wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Przemyślu przeżywała dwa jubileusze: 85 rocznicę erygowania wspólnoty oraz 25 rocznicę złożenia pierwszych przyrzeczeń przez pięć osób: Kazimierza Jana Stefanowicza od Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi , Tadeusza Feduniewicza od Chrystusa Sędziego Wszechświata, Teresę Działo od Jezusa Ukrzyżowanego, Ewę Łańcucką od Najświętszego Sakramentu i Krystynę Świeży od Niepokalanego Serca Maryi.
Jubilaci na ręce Ojca Krzysztofa Górskiego odnowili swoje przyrzeczenia i śluby.
Kulminacyjnym punktem świętowania była Eucharystia sprawowana w przeddzień uroczystości św. Teresy od Jezusa – współpatronki naszej wspólnoty. Mszy Świętej przewodniczył o. Piotr Hensel, który przez trzy dni w ramach Triduum przybliżał nam postać św. Teresy, jej niezłomnego ducha i determinację z jaką dążyła do realizacji podjętych decyzji i wierności relacjom z Bogiem i ludźmi.
Po Mszy Świętej dziękczynnej za dar Wspólnoty i powołania spotkaliśmy się przy wspólnym stole z Ojcem Krzysztofem i innymi zaproszonymi ojcami w refektarzu zakonnym. Jubilaci opowiedzieli o swojej drodze powołania do Świeckiego Karmelu i podzielili się swoimi refleksjami, które towarzyszyły im w czasie życia we wspólnocie.
Bogu niech będą dzięki za te lata wzrastania w przyjaźni z Nim w duchu Karmelu.