Grupa Biblijna

Spotykamy się od kwietnia 2010 roku. Początkowo każde spotkanie było wspólnym czytaniem Czytań Mszalnych na najbliższą niedzielę (Lectio Divina). W kolejność rozpoczęliśmy systematyczną szkołę modlitwy mającą na celu pogłębienie w nas cichego trwania przed Bogiem (Lectio Carmelitana). Zwieńczeniem dotychczasowej zażyłości z Jezusem były wspólne rekolekcje w oparciu o Twierdzę Wewnętrzną św. Teresy od Jezusa.

Dlaczego przychodzę na spotkania?

Gdyż dobrze jest przyjść i z osobami, które mają podobne potrzeby spotkać się z Słowem Bożym. Cieszę się, że nie jest to okazjonalne, przypadkowe, wyrywkowe – lecz systematyczne, celowe i (z mojej strony bardzo) oczekiwane spotkanie z Jezusem, z Jego Słowem na Adoracji. Jest to cotygodniowe powiedzenie Bogu, że Go kocham.

Biblia bardziej zrozumiała.

Księgi Pisma Świętego to zbiór określonych informacji i bardzo konkretnych wymagań. Czytając Biblię musimy być gotowi do realizacji tych wymagań. Dalej poznajemy Pana Boga. Poznani Boga uzdalnia nas do kochania Go. A jeśli się Go kocha to pełni się Jego wolę. W ten sposób następuje nawrócenie, odwrócenie się od złego i pójście drogą za Jezusem. I to jest naszym zadaniem. Wierzymy, myślimy, mówimy i czynimy to o czym naucza nas Biblia. Droga do Jezusa zawsze wymaga od człowieka czasu i pewnego wysiłku. Owszem w niedzielę na Mszy św. Słuchamy Słowa Bożego. Jest przecież czytane Pismo Święte. Ale tak naprawdę, kto jest w stanie zapamiętać i zrozumieć Słowo Boże po jednym czytaniu wielokrotnie pośród rozproszeń. Na naszych spotkaniach czytamy Je wielokrotnie. Dzielimy się tym co do nas szczególnie trafia, co zwraca naszą uwagę, co jest niezrozumiałe, co w słowach i czynach Jezusa jest dla nas trudnością. Po naszych „odkryciach” o. Mariusz cierpliwie nas wysłuchuje, a potem tłumaczy i pomaga nam zrozumieć sens czytanych wersetów. Po lekturze Słowa Bożego adorujemy w ciszy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pan Jezus jest tak blisko wśród nas. Czujemy tę obecność naszego Pana. Słuchajmy i sami czytajmy tekst z Pisma Świętego. Słowo Boże ma ogromną moc. Ono już samo w sobie niesie nam uwolnienie i uzdrowienie. Poza tym Pan tak często nam błogosławi i każe nam przyjść do siebie kiedy utrudzeni jesteśmy.


Spotykamy się ww wtorek po wieczornej Eucharystii (sala nad zakrystią).