25 Niedziela Zwykła – 22 IX 2019

1. Furta klasztorna w tym tygodniu będzie czynna tylko od 8.00 do 13.00.

2. W niedzielę msza św. o godz. 10.00 z udziałem naszego chóru parafialnego natomiast po mszy św. o godz. 11.30 spotkanie młodzieży klas VIII przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

3. Już dziś zapraszamy na wigilię uroczystości Św. Teresy od Dzieciątka Jezus dnia 30 września na godz. 18.00 na kolejny “DESZCZ RÓŻ”! Informacje o programie na plakatach oraz na naszej stronie internetowej. Przynosimy  zaadresowane DO SIEBIE koperty z naklejonym ZNACZKIEM i piszemy list do Św. Teresy. Listy wędrują na miesiąc do Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu, które modlą się w zawartych w nich intencjach, następnie wracają do Wspólnoty KREM, która przez rok wstawia się za proszącymi, a we wrześniu następnego roku są one odsyłane.